..:: Historia ::..

    Niby już dziesięć a tak mało.  To właśnie po roku działalności Sekcji Turystycznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie, powstało na jego bazie Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego nr 19 "ŚLIMOKI". Myślę że z okazji jubileuszu można przypomnieć zarys historyczny turystyki  na ziemi goleszowskiej oraz samego koła PTTK "Ślimoki".

    W roku 1873 powstało Towarzystwo Tatrzańskie. Na jego bazie 6 marca 1910 roku powstało towarzystwo Tatrzańskie "Beskid" z siedzibą w Cieszynie. Po odzyskaniu Niepodległości, przemianowane na  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie "Beskid Śląski".

    Już w roku 1927 powstało pierwsze koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Goleszowie. Niestety czas wojenny położył kres jego działalności, a było by to jedno z najstarszych kół turystycznych na Śląsku cieszyńskim. W lipcu 1945 roku PTT w Cieszynie zostało reaktywowane. Nie przywróciło to jednak życia kołu w Goleszowie. Wkrótce, bo w roku 1950 PTT połączyło się z PTK (Polskim Towarzystwem Krajoznawczym) by utworzyć PTTK.  W Cieszynie dawne PTT stało się automatycznie jego Oddziałem przejmując dawną nazwę "Beskid Śląski".

    Wówczas jeden z pracowników goleszowskiej cementowni - Wilhelm Hojdysz, zaraził turystyką współpracowników, organizując w Cementowni Goleszów w dniu 18 stycznia 1958 roku pierwsze koło PTTK nr 17. Stał się on zarazem jego pierwszym prezesem. Była to jednak instytucja przeznaczona głównie dla pracowników tego zakładu. Z inicjatywy członków tego koła powstał pierwszy szlak prowadzony przez Goleszów na Tuł i Wielką Czantorię. Organizowano głównie wycieczki zakładowe.

    Podobnie rzecz się miała z kołem PTTK nr 54 utworzonym w Goleszowskiej Celmie w dniu 8 czerwca 1976 roku. Tu również działano głównie dla potrzeb załogi. Organizowano wycieczki, zawody narciarskie i inne imprezy.

    Także na krótko przy nowo utworzonym Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie, z inicjatywy Grażyny Serwan, zostało założone Koło PTTK, które jednak nie przetrwało długo.

    Na początku lat osiemdziesiątych, wraz z kolegą Karolem Linertem, założyliśmy we dwóch nieformalną sekcję turystyki górskiej "Bolek i Lolek". Organizowaliśmy imprezy zazwyczaj górskie, dla dwóch kół PTTKowskich - goleszowskiej "Celmy" i cieszyńskiego "Zampolu". Wycieczki gromadziły zawsze kilkunastoosobową grupę. Jednak czas położył również kres tej działalności. Po ponownym naszym spotkaniu w 2002 roku chcieliśmy reaktywować naszą działalność. Dopiero, dzięki zaoferowanej pomocy ówczesnej dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Jolanty Tajner, oraz Pawła Stanieczka.

    Zimą - 10 lutego 2003 roku została założona sekcja turystyczna, która już na początku działalności otrzymała nazwę "Ślimoki" - wymyśloną naprędce przez Panią Jolantę Tajner. Sekcja działała przez rok organizując kilkanaście wycieczek, które zgromadziły około 200 osób.

    Pomysł był na tyle trafiony, że 4 lutego 2004 roku zostało powołane Koło Gminne PTTK nr 19, które za zgodą Pani Jolanty Tajner, również przyjęło nazwę "ŚLIMOKI". W jego szeregach znalazło się 17 członków.

     W skład Zarządu Koła weszli: kol. Zenon Sobczyk - prezes koła, kol. Jerzy Niemczyk - z-ca prezesa, kol. Irena Karasińska - sekretarz, kol. Ala Kamieniorz - skarbnik oraz kol. Ryszard Cieślar - członek zarządu.

     Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: kol. Jan Cichy - przewodniczący, kol. Ala Wachowska - sekretarz, kol. Krystyna Duława oraz Karol Linert - członkowie.

    Od samego początku Koło przyjęło za cel propagowanie turystyki rodzinnej, propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży, oraz promocję gminy Goleszów w szerokim tego słowa znaczeniu, m.in. poprzez udział w targach turystycznych. Po trzech latach działalności, nasze koło zyskało na sporej popularności, o czym świadczy coraz większa liczba uczestników w naszych imprezach.    Po raz pierwszy przeprowadziliśmy wraz z Urzędem Gminy Goleszów, konkurs fotograficzny, który cieszył się dość dużym zainteresowaniem.

    W 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, na którym wybrano nowe władze koła.

    W skład Zarządu Koła należą: kol. Zenon Sobczyk - prezes koła, kol. Jerzy Niemczyk - z-ca prezesa, kol. Anna Brzezina - sekretarz, kol. Jolanta Trombik - skarbnik oraz kol. Stanisław Cieślar - członek zarządu.

    Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: kol. Jan Cichy - przewodniczący, kol. Ala Wachowska - sekretarz, kol. Krystyna Duława - członkowie.

    Dla uatrakcyjnienia wycieczek i wspólnego śpiewu, wydany został "Śpiewnik Ślimoków", w którym zamieszczono piosenki turystyczne, regionalne a także piosenki napisane specjalnie dla naszego koła.

    Dla najaktywniejszych członków, została wprowadzona odznaka turystyczna naszego koła, licząc 1 punkt za udział w wycieczce. Odznaka posiada 3 stopnie:
1 Stopień - Brązowy - przyznawany jest za udział w 25 wycieczkach lub imprezach organizowanych przez koło PTTK nr 19 "ŚLIMOKI".
2 Stopień - Srebrny - przyznawany jest za udział w 100 wycieczkach lub imprezach organizowanych przez koło PTTK nr 19 "ŚLIMOKI".
3 Stopień - Złoty - przyznawany jest za udział w 250 wycieczkach lub imprezach organizowanych przez koło PTTK nr 19 "ŚLIMOKI".
    Udziały w imprezach i wycieczkach naliczane są od początku istnienia Sekcji Turystycznej "ŚLIMOKI" - od roku 2003 wg list obecności spisywanych na wycieczkach.

    W czasie trwania obu kadencji, trzykrotnie zlecaliśmy wykonanie koszulek koła, dzięki czemu jesteśmy już coraz bardziej rozpoznawalni. Otrzymaliśmy pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Kultury, które użytkujemy wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Goleszowskiej.

    Koniec  roku 2012 to początek nowej kadencji  Zarządu Koła.

    W skład Zarządu Koła należą: kol. Zenon Sobczyk - prezes koła, kol. Stanisław Cieślar - z-ca prezesa, kol. Anna Brzezina - sekretarz, kol. Jolanta Trombik - skarbnik oraz kol.  Helena Staniek, Ryszard Cieślar oraz Paweł Szarzec  - członkowie zarządu.

    Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: kol. Jan Cichy - przewodniczący, kol. Salecki Józef  oraz kol. Staszko Leszek - członkowie.

    Obecnie liczba członków koła wynosi  55 osoby (stan na koniec 2013 roku).

    Główną popularnością cieszą  się wycieczki objazdowe i górskie.  Obecnie działają w naszym kole sekcje: górska, narciarska, krajoznawcza, młodzieżowa, kolarska a także fotograficzna.

    Podczas naszych wycieczek zwiedziliśmy rożne zakątki Polski, Czech i Słowacji. Były to trasy górskie, wysokogórskie, objazdowe oraz rowerowe. Prawie wszystkie te miejsca, można obejrzeć na naszej stronie internetowej www.pttk-slimoki.cba.pl w zakładkach galeria oraz filmy. Stronę prowadzi Pan Robert Witek.

    Od początku działalności, wraz z Urzędem Gminy Goleszów, jesteśmy organizatorami cyklicznych imprez o charakterze turystycznym:  Międzynarodowego Marszu Pamięci, Rajdu Młodzieżowego "Ścieżkami Spacerowymi Gminy Goleszów" oraz wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Goleszowskiej - Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

    Rok 2013 to mały jubileusz 10 lat od powstania "Ślimoków", jako sekcji turystycznej. Spotkanie jubileuszowe odbyło się 10 lutego dokładnie w rocznicę założenia sekcji w schronisku na Soszowie, w którym uczestniczyło 22 osoby.

Na Przełomie czerwca i lipca, dwójka naszych kolegów: Adrian Czyż i Ryszard Cieślar przeszli w ciągu 16 dni Główny Szlak Beskidżki z Wolosatego do Ustronia.

Pod koniec roku 2013, nastąpiła zmiana Zarządu Koła PTTK i w skład Zarządu weszły osoby: kol. Zenon Sobczyk - prezes koła, kol. Stanisław Cieślar - z-ca prezesa, kol. Halina Johnsen - sekretarz, kol. Joanna Mądry - skarbnik oraz kol. Helena Staniek, Ryszard Cieślar oraz Paweł Szarzec - członkowie zarządu.

Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: kol. Jan Cichy - przewodniczący, kol. Salecki Józef oraz kol. Staszko Leszek - członkowie.

W roku 2014, obchodziliśmy Jubileusz 10 lecia Koła PTTK który uczciliśmy uroczystą Galą Jubileuszową w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie z udziałem Władz Gminy oraz zaproszonych gości.

W lipcu 2014 roku, dwójka naszych kolegów: Adrian Czyż i Ryszard Cieślar przeszli w ciągu 13 dni Główny Szlak Sudecki, z Świeradowa do Prudnika.

Pod koniec 2014 roku uprawnienia Przodownika Turystyki Gorskiej na Beskidy Zachodnie nabył kol. Adrian Czyż.

W 2016 roku, reaktywowała się Sekcja kolarska organizując kilka wycieczek rowerowych oraz Rodzinny Rajd Rowerowy Gminy Goleszów.

Powołana została także Sekcja motorowa pod kierunkiem Jerzego Mrógały, organizując kilka wyjazdow na motocyklach.

Pod koniec roku 2016, nastąpiła zmiana Zarządu Koła PTTK i w skład Zarządu weszły osoby: kol. Zenon Sobczyk - prezes koła, kol. Węglorz Marek - z-ca prezesa, kol. Czyż Elżbieta - sekretarz, kol. Jadwiga Rakowska - skarbnik oraz kol. Jerzy Mrógała, Broda Krzysztof oraz Chromik Mirosław - członkowie zarządu.

Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: kol. Jerzy Niemczyk - przewodniczący, kol. Kłos Bogdan oraz kol. Piotr Zawada - członkowie.

Na początku 2018 roku uprawnienia Przodownika Turystyki Gorskiej na Beskidy Zachodnie nabyła kol. Brzezina Anna.

Dane statystyczne z naszej działalności.
W pierwszym 2003 roku jeszcze jako sekcja turystyczna przy GOK organizowano 16 wycieczek, w których uczestniczyły 222 osoby.
W 2004 roku: 22 imprezy i 418 uczestników w tym 297 młodzieży.
W roku 2005 - 25 imprez i 542 uczestników w tym 120 młodzieży.
Rok 2006 zakończono 28 imprezami i 882 uczestnikami w tym 342 młodzieży.
W 2007 odbyło się 31 imprez w których wzięło udział 889 osób w tym 230 młodzieży.
Rok 2008 zakończył się 44 imprezami, w których wzięło udział 1317 osób w tym 441 młodzieży.
Rok 2009: odbyło się 36 imprez w których wzięło udział 1257 uczestników w tym 354 młodzieży.
Rok 2010: w imprezach wzięło udział 1422 osób w tym 330 młodzieży.
Rok 2011: 48 imprezy z udziałem 968 osób w tym 181 młodzieży.
Rok 2012: 42 imprezy - 1026 osób w tym 292 młodzieży.
Rok 2013: 43 imprezy - 1385 osób w tym 292 młodzieży.
Rok 2014: 46 imprez - 1651 osób w tym 343 młodzieży.
Rok 2015: 52 imprezy - 1553 osoby w tym 330 młodzieży.
Rok 2016: 58 imprez - 1797 osób w tym 376 młodzieży.
Rok 2017: 49 imprez - 1351 osób w tym 253 młodzieży.

Łącznie w ciągu tych 15 lat zorganizowaliśmy 590 imprez, w których uczestniczyło 16 795 ludzi w tym 4169 młodzieży.


..:: Copyright by © Ślimoki 2007 - 2022 ::..
..:: Design by © Robert Witek ::..
statystyka