..:: Aktualności ::..


Podziękowanie po zebraniu

Dodano: 29.04.2022 r.   

W dniu 23 kwietnia 2022 w sali OSP w Goleszowie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Gminnego Koła PTTK nr 19 "Ślimoki" w Goleszowie.
W Zebraniu wzięło udział ponad 40% członków naszego Koła. W wyniku wyborów, do nowych władz weszli: Zenon Sobczyk - prezes, Ryszard Cieślar - v-ce prezes, Danuta Martynek - sekretarz, Marzena Urbaczka - skarbnik, Jerzy Mrógała, Andrzej Hałaczkiewicz i Mariusz Kożdoń - członkowie Zarządu.
Do Komisji Rewizyjnej weszli: Jerzy Niemczyk - przewodniczący, Piotr Zawada oraz Stanisław Cieślar. Wybrano także 9 Delegatów na Zjazd Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie.
Z tej okazji, chciałbym gorąco podziękować ustępującemu Zarządowi za 5 lat pracy w Kole, a nowemu Zarządowi życzę sukcesu w pracach Koła. Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu Zebrania: Marzenie Urbaczka, Elżbiecie Czyż, Jerzemu Mrógale, Urszuli Trznadel, Iwonie Podżorskiej, Bożenie Balcar, Irenie Kwaśniewskiej, Jerzemu Niemczykowi oraz Bronisławie Szturc i Piotrowi Zawada.

Szczególne podziękowania kieruję dla Pani Wójt Gminy - Sylwii Cieślar, Panu Tomaszowi Lenkiewiczowi oraz Panu Markowi Śmierciakowi. Podziękowanie za wynajęcie sali kieruję do Prezesa OSP w Goleszowie Druha Pana Leszka Szlauera. Uczestnicy Zebrania przekazali około 680 zł na rzecz Straży Pożarnej.

Ubolewam, iż wielu naszych członków nie uczestniczyło w naszym spotkaniu.

Z turystycznym pozdrowieniem, Zenon Sobczyk, Prezes Koła PTTK


Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Dodano: 15.03.2022 r.   

Zarząd Gminnego Koła PTTK nr 19 "ŚLIMOKI" w Goleszowie, zgodnie z Ordynacją Wyborczą, zwołuje w dniu 23 kwietnia 2022 (sobota), Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Zebranie odbędzie się w Sali OSP w Goleszowie w/w dniu o godz. 16.00. W przypadku braku kworum, drugim terminem zwołania zebrania jest 23.04.22 o godz. 16.15.
Zgodnie ze Statutem PTTK, obecność członków Koła jest Wymagana, a dla ustępującego Zarządu OBOWIAZKOWA !!!!
Zapraszamy członków naszego Koła.

W imieniu Zarządu: Prezes Koła Zenon Sobczyk


Honorowy Członek Koła PTTK "Ślimoki

Dodano: 24.08.2021 r.   

W dniu dzisiejszym, W Restauracji "Corient" w Goleszowie, odbyło się Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie, oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła PTTK "Ślimoki". Podczas Posiedzenia, wręczono Tytuł "Honorowego Członka Koła PTTK "Ślimoki" naszemu koledze, Jankowi Cichemu za całokształt działalności w PTTK.


Administrator


Przepisy Unijne w PTTK

Dodano: 16.04.2018 r.   

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Administrator


Karta EKUZ

Dodano: 16.04.2018 r.   

Uczestnicy wycieczek Koła PTTK "Ślimoki" pragnący uczestniczyć w wycieczkach zagranicznych, powinni zaopatrzec się w kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ. Kartę można pobrać bezplatnie w oddziale NFZ w Cieszynie ("kaflok" II piętro) na poczekaniu.

Administrator


Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Dodano: 16.04.2018 r.   

W związku z wejściem w życie przepisów "Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych" od dnia 1 lipca 2018 roku w wycieczkach autokarowych organizowanych przez Koło PTTK "Ślimoki" w Goleszowie, mogą brać udział tylko członkowie PTTK.

Administrator..:: Copyright by © Ślimoki 2007 - 2023 ::..
..:: Design by © Robert Witek ::..
statystyka