..:: Historia turystyki w Goleszowie oraz Koła PTTK „ŚLIMOKI”. ::..

W roku 1873 powstało Towarzystwo Tatrzańskie. Na jego bazie 6 marca 1910 roku powstało towarzystwo Tatrzańskie "Beskid" z siedzibą w Cieszynie. Po odzyskaniu Niepodległości, przemianowane na  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie "Beskid Śląski".

    Już w roku 1927 powstało pierwsze koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Goleszowie. Niestety czas wojenny położył kres jego działalności, a było by to jedno z najstarszych kół turystycznych na Śląsku cieszyńskim. W lipcu 1945 roku PTT w Cieszynie zostało reaktywowane. Nie przywróciło to jednak życia kołu w Goleszowie. Wkrótce, bo w roku 1950 PTT połączyło się z PTK (Polskim Towarzystwem Krajoznawczym) by utworzyć PTTK.  W Cieszynie dawne PTT stało się automatycznie jego Oddziałem przejmując dawną nazwę "Beskid Śląski".

Od samego początku powstania PTTK, Wilhelm Hojdysz, pracownik ówczesnej cementowni Goleszów, zaraził turystyką kilkoro zapaleńców, organizując w Cementowni Goleszów pierwsze koło PTTK. Stał się on zarazem jego pierwszym prezesem. Była to jednak instytucja przeznaczona głównie dla pracowników tego zakładu. Z inicjatywy członków tego koła powstał pierwszy szlak prowadzony przez Goleszów na Tuł i Wielką Czantorię. Organizowano głównie wycieczki zakładowe. Podobnie rzecz miała się z kołem PTTK utworzonym w Goleszowskiej Celmie. Tu również działano głównie dla potrzeb załogi. Organizowano wycieczki, zawody narciarskie i inne imprezy. Także na krótko przy Gminnym Ośrodku Kultury zostało założone Koło PTTK z inicjatywy Grażyny Serwan.

    Na początku lat osiemdziesiątych, wraz z kolegą Karolem Linertem, utworzyliśmy we dwóch nieformalną sekcję turystyki górskiej "Bolek i Lolek". Organizowaliśmy imprezy i wycieczki górskie, dla dwóch kół PTTK: goleszowskiej "Celmy" i cieszyńskiego "Zampolu". Wycieczki gromadziły zawsze kilkunastoosobową grupę. Jednak czas położył kres tej działalności. Po ponownym naszym spotkaniu w 2002 roku chcieliśmy reaktywować naszą działalność. Dopiero, dzięki zaoferowanej pomocy ówczesnej dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Jolanty Tajner, oraz Pana Pawła Stanieczka, zimą 4 lutego 2003 roku została założona sekcja turystyczna, która już na początku działalności otrzymała nazwę zaproponowaną przez Jolantę Tajner, - "Ślimoki". Do jej założenia przyczynił się głównie Karol Linert. Był zainspirowany swoim nieistniejącym już Kołem PTTK w Cieszyńskim Liceum im. M. Kopernika, gdzie pierwsze szlify w turystyce uzyskał dzięki swojemu profesorowi Janowi Puczkowi z Cisownicy. Sekcja działała przez rok organizując kilkanaście wycieczek, które zgromadziły około 200 osób. Pomysł był na tyle trafiony, że na prośbę Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, z pomocą kol. Karola Linerta, 4 lutego 2004 roku zostało powołane Koło Gminne PTTK nr 19, które również (za zgodą Jolanty Tajner) przyjęło nazwę "ŚLIMOKI". W jego szeregach znalazło się wówczas 17 członków.

 

    W skład Zarządu Koła weszli: kol. Zenon Sobczyk - prezes koła, kol. Jerzy Niemczyk - z-ca prezesa, kol. Irena Karasińska - sekretarz, kol. Ala Kamieniorz - skarbnik oraz kol. Ryszard Cieślar - członek zarządu.

    Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: kol. Jan Cichy - przewodniczący, kol. Ala Wachowska - sekretarz, kol. Krystyna Duława oraz Karol Linert - członkowie.

    Od samego początku Koło przyjęło za cel propagowanie turystyki rodzinnej, propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży, oraz promocję gminy Goleszów w szerokim tego słowa znaczeniu, m.in. poprzez udział w targach turystycznych. Po trzech latach działalności, nasze koło zyskało na sporej popularności, o czym świadczy coraz większa liczba uczestników w naszych imprezach.    Po raz pierwszy przeprowadziliśmy wraz z Urzędem Gminy Goleszów, konkurs fotograficzny, który cieszył się dość dużym zainteresowaniem.

W 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, na którym wybrano nowe władze koła.

    W skład Zarządu Koła weszli: kol. Zenon Sobczyk - prezes koła, kol. Jerzy Niemczyk - z-ca prezesa, kol. Anna Brzezina - sekretarz, kol. Jolanta Trombik - skarbnik oraz kol. Stanisław Cieślar - członek zarządu.

    Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: kol. Jan Cichy - przewodniczący, kol. Ala Wachowska - sekretarz, kol. Krystyna Duława - członkowie.

    Dla uatrakcyjnienia wycieczek i wspólnego śpiewu, wydany został "Śpiewnik Ślimoków”, w którym zamieszczono piosenki turystyczne, regionalne a także piosenki napisane specjalnie dla naszego koła.

    Dla najaktywniejszych członków, została wprowadzona odznaka turystyczna naszego koła, licząc 1 punkt za udział w wycieczce Odznaka wtedy posiadała 3 stopnie:

1 Stopień - Brązowy - przyznawany za udział w 25 wycieczkach lub imprezach organizowanych przez koło PTTK nr 19 "ŚLIMOKI".

2 Stopień - Srebrny - przyznawany jest za udział w 100 wycieczkach.

3 Stopień - Złoty - przyznawany jest za udział w 250 wycieczkach.

 

Udziały w imprezach i wycieczkach naliczane są od początku istnienia Sekcji Turystycznej "ŚLIMOKI" - od roku 2003 wg list obecności spisywanych na wycieczkach.

 

    W czasie trwania obu kadencji, dwukrotnie sfinalizowaliśmy wykonanie koszulek koła, dzięki czemu zostaliśmy coraz bardziej rozpoznawalni.

Wówczas liczba członków koła wynosiła 53 osoby.

  Główną popularnością cieszyły się wycieczki objazdowe i górskie.  Zaczęły działać w naszym kole sekcje: górska, narciarska, krajoznawcza, młodzieżowa, kolarska a także fotograficzna.

   Wraz z Urzędem Gminy Goleszów, byliśmy organizatorami cyklicznych imprez o charakterze turystycznym: Międzynarodowego Marszu Pamięci do pomnika pod Małą Czantorią, Rajdu Młodzieżowego "Ścieżkami Spacerowymi Gminy Goleszów" oraz wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Goleszowskiej - Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

    Otrzymaliśmy pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Kultury, które użytkujemy wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Goleszowskiej.

Kol. Władysław Serwach, dał początek współpracy naszego Koła z miejscowością Goleszów w pow. Mieleckim, którą nasi członkowie odwiedzili kilkukrotnie.

W roku 2013 odbył się mały jubileusz od powstania sekcji turystycznej „Ślimoki”. Spotkanie odbyło się na Soszowie, w dniu 10 lutego dokładnie w rocznicę powstania sekcji. W spotkaniu uczestniczyło 22 osoby.

Na przełomie czerwca i lipca, dwójka naszych kolegów: Adrian Czyż oraz Ryszard Cieślar, przeszli w ciągu 16 dni Główny Szlak Beskidzki z Wołosatego do Ustronia.

Pod Koniec roku 2013, nastąpiła zmiana Zarządu Koła PTTK i komisji Rewizyjnej. W jego skład weszli:

kol. Zenon Sobczyk - prezes koła,  kol. Stanisław Cieślar - z-ca prezesa,  kol. Halina Johnsen - sekretarz,  kol. Joanna Mądry - skarbnik oraz kol. Helena Staniek, Ryszard Cieślar oraz Paweł Szarzec - członkowie zarządu.

Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie:  kol. Jan Cichy - przewodniczący,  kol. Salecki Józef oraz kol. Staszko Leszek - członkowie.

W roku 2014, obchodziliśmy Jubileusz 10-lecia Koła PTTK, który uczciliśmy uroczystą Galą Jubileuszową w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie z udziałem Władz Gminy oraz zaproszonych gości. Imprezę uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” oraz zespół śpiewaczy „Beskuryje” z Cisownicy. Obok Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie zostało posadzone Jubileuszowe drzewo, (Buk czerwony).

Podczas Gali jubileuszowej zostało odznaczonych wielu członków i działaczy naszego Koła PTTK. Prezes Koła kol. Zenon Sobczyk otrzymał tytuł „Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej”, oraz Złotą Honorową Odznakę PTTK i Złotą Odznakę „Zasłużony w pracy z młodzieżą PTTK”

W lipcu 2014 roku, dwójka naszych kolegów: Adrian Czyż i Ryszard Cieślar przeszli w ciągu 12dni Główny Szlak Sudecki, z Świeradowa do Prudnika.

Pod koniec 2014 roku uprawnienia Przodownika Turystyki Gorskiej na Beskidy Zachodnie nabył kol. Adrian Czyż.

W 2016 roku, reaktywowała się Sekcja kolarska organizując kilka wycieczek rowerowych oraz Rodzinny Rajd Rowerowy Gminy Goleszów.

Odznakę Honorową PTTK w stopniu brązowym: kol. Ryszard Cieślar.

Powołana została także Sekcja motorowa pod kierunkiem Jerzego Mrógały, organizując kilka wyjazdów na motocyklach.

Pod koniec roku 2016, nastąpiła zmiana Zarządu Koła PTTK i – Komisji Rewizyjnej:  kol. Zenon Sobczyk - prezes koła,  kol. Węglorz Marek - z-ca prezesa,  kol. Czyż Elżbieta - sekretarz,  kol. Jadwiga Rakowska - skarbnik oraz kol. Jerzy Mrógała, Broda Krzysztof oraz Chromik Mirosław - członkowie zarządu.

Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie:  kol. Jerzy Niemczyk - przewodniczący,  kol. Kłos Bogdan oraz kol. Piotr Zawada - członkowie.

Liczba członków Koła = 120 osób

 

Rok 2017, W miesiącu marcu dzięki inicjatywie Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie odbyło się szkolenie z zakresu przepisów oraz prowadzenia dokumentacji Koła, przez co usprawniliśmy ją i dostosowaliśmy do ogólnie obowiązującego. Nastąpiła niewielka korekta regulaminu uczestnictwa w wycieczkach oraz wprowadzono oświadczenia dla wyruszających w niebezpieczne partie gór. Wiosną tego roku, odbył się XXVII Zjazd Oddziału Beskid Śląski w Cieszynie. Niestety wówczas, nasze, największe Koło PTTK Oddziału, nie miało w nowym Zarządzie swego przedstawiciela. Z osiągnięć roku, Ryszard Cieślar i Adrian Czyż, przeszli Główny Szlak Gór Świętokrzyskich.

W czasie 2018 roku, wykonano długopisy imienne dla wszystkich członków Koła oraz magnesów reklamowych na środki transportu.

Na początku 2018 roku uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej na Beskidy Zachodnie nabyła kol. Brzezina Anna.

 

Rok 2019 - W czasie 2019 roku, nastąpiły pewne zmiany w składzie Zarządu Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. W związku z rezygnacją ze stanowiska Prezesa Jacka Tyczkowskiego, powołano na Prezesa: kol. Zbigniewa Pawlika (dotychczasowego zastępcę prezesa) oraz Jana Polloka i Zbigniewa Huczałę na stanowisko vice prezesów. W skład Zarządu Oddziału, wszedł przedstawiciel naszego Koła PTTK, kol. Zenon Sobczyk, a do Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Niemczyk.

Odbyła się również skromna Gala Jubileuszowa – 15-to lecia Koła PTTK „ŚLIMOKI”.

Podczas uroczystej Gali Powiatu Cieszyńskiego w Teatrze w Cieszynie, Kol. Zenon Sobczyk otrzymał „Laur Srebrnej Cieszynianki”.

    

 

Rok 2020, rok, o którym chciałby każdy już zapomnieć, ale jednak będziemy go chyba pamiętali do końca naszego życia. Rok, który dla wszystkich był rokiem trudnych decyzji i wielu wyrzeczeń. Rozpoczęliśmy go zgodnie z kalendarzem imprez, jednak marcowe obostrzenia położyły nasze plany na przysłowiowych łopatkach. Jak wiadomo rok nie sprzyjał pełnej możliwości pracy. Już od marca do połowy czerwca mieliśmy wymuszony postój związany z pandemią Covid 19. Nie uniknęliśmy i my problemów z nim związanych. Czas pandemii pokrzyżował nasze plany i uczynił pustki w naszych szeregach. Korona wirus nie oszczędził naszych koleżanek i kolegów. Kilkanaście osób naszego Koła przeszło tę chorobę w różnym stopniu. Ofiarą choroby stali się również nasi koledzy: min. Zmarł członek naszego Zarządu, Mirosław Chromik (zastąpił go kol. Kłos Bogdan). Zmarli również: koledzy: Paweł Czyż, Wanda Palowska, Wacław Micza oraz Janina Michałek.

Z przyczyn długotrwałej choroby, odszedł na niebieskie szlaki były Prezes naszego Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie Kol. Jacek Tyczkowski. W drugiej połowie października zostało wprowadzone ponowne zawieszenie działalności Koła wprowadzone przez Zarząd Główny PTTK.

    Niestety, mimo że rok 2020 był dla PTTK ważnym rokiem Jubileuszowym, nie odbyły się uroczystości: 110 rocznicy utworzenia Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, oraz 70 rocznicy powstania PTTK. My także nie mogliśmy przeprowadzić Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego naszego Koła PTTK, nie odbył się także Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK. Dwukrotnie w ciągu sezonu musieliśmy zawiesić naszą działalność z przyczyn pandemicznych. W czasie zawieszenia działalności odbyło się kilkadziesiąt wycieczek w indywidualnym gronie, które jednakże niezaliczone były do statystyki Koła. Jednak mimo rozmrożenia sezonu, znaczna ilość członków miała wielkie obawy przed uczestnictwem w wycieczkach.

Liczba członków Koła = 211

              

 

Rok 2021 – Z Okazji 110-lecia Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, niektórzy nasi członkowie zostali odznaczeni Dyplomami Jubileuszowym (zostały one wręczone), część z działaczy otrzymała inne wyróżnienia. 

   Niestety Gala Jubileuszowa Oddziału PTTK „Beski Śląski” w Cieszynie z przyczyn związanych z pandemią, nie odbyła się.

     W ostatnich dwóch latach kilkunastu członków zrezygnowało z członkostwa, głównie z powodu pandemii.  Zarazem liczba członków spadła z 209 do 194. Na koniec 2021 roku, złożyła rezygnację z funkcji skarbnika, kol. Jadwiga Rakowska, którą zastąpiła kol. Marzena Urbaczka.  

   W ostatnim czasie, z powodów zmian na niekorzyść w Banku Parobas, zostaliśmy zmuszeni do zmiany Banku. Od 22 marca, jesteśmy w PKO BP. Nr nowego Konta, podany jest na naszych stronach internetowych.

 Kol. Zenon Sobczyk uzyskał 500 wycieczek, raz odznakę Honorową Koła PTTK „Ślimoki”.

Liczba członków Koła = 179

 

Rok 2022 -

W dniu 9 stycznia, uchwałą Zarządu Koła, nadano tytuł Członka Honorowego Koła PTTK kol. Janowi Cichemu.

 

W dniu 23 kwietnia, Odbyły się zaległe Wybory w naszym Kole PTTK, to ponowna zamiana składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej naszego Koła PTTK.

W jego skład weszli: Zenon Sobczyk – prezes Koła, Ryszard Cieślar – w-ce prezes, Danuta Martynek – sekretarz, Marzena Urbaczka – skarbnik – Mariusz Kożdoń – członek, Jerzy Mrógała – członek, Andrzej Hałaczkiewicz – członek. 

Skład Komisji Rewizyjnej: Jerzy Niemczyk – przewodniczący, Stanisław Cieślar – członek, Piotr Zawada – członek.     

W Cieszynie, odbył się Zjazd PTTK naszego oddziału, podczas którego uhonorowano naszych członków dyplomami oraz innymi odznaczeniami. Wśród odznaczonych znaleźli się:

Dyplom Honorowy Oddziału PTTK: Brzezina Anna oraz Czyż Elżbieta

Srebrną Odznakę „Zasłużony w pracy z Młodzieżą w PTTK: kol. Stanisław Cieślar i Ryszard Cieślar.

Odznakę Honorową PTTK w stopniu brązowym – kol. Stanisław Cieślar

Odznakę Honorową PTTK w stopniu srebrnym – kol. Ryszard Cieślar

Odznakę Honorową „za zasługi dla Turystyki”: Zenon Sobczyk

Zenon Sobczyk został ponownie członkiem Zarządu Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie i członkiem Komisji Turystyki Górskiej Oddziału, a kol. Jerzy Niemczyk jest ponownie członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji nagród i odznaczeń.

Członkowie naszego Koła, Wzięli liczny udział w 100-leciu schroniska PTTK na Stożku.

Kolega Ryszard Cieślar, zdobył odznaki: „Diadem Gór Polski”, „Koronę Sudetów” a na koniec roku uzyskał 500 wycieczek Koła PTTK „Ślimoki” oraz odznakę Honorową Koła.

 

Rok 2023Głównie odbywały się wycieczki górskie i objazdowe. Wędrowaliśmy szlakami Beskidów, Sudetów, Pienin, Gorców, Beskidu Makowskiego i Wyspowego, a także Słowacji oraz Republiki Czeskiej. Podczas wycieczek, wielu uczestników zdobywało punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej. Niektórzy uczestnicy wycieczek, zdobywają odznakę „Turysta Senior”.  Podczas Zjazdu Prezesów Oddziałów PTTK woj.. śląskiego, kol. Zenon Sobczyk został wpisany do listy Zasłużonych Działaczy woj. Śląskiego.

 

20 lat Koła                  

Podczas całego okresu działalności, prowadziliśmy także kontrolę stanu szlaków spacerowych w naszej gminie, szczególnie szlaku partyzantów, którego jesteśmy patronami. Podczas naszych imprez masowych a także w czasie trwania Międzynarodowych Targów Turystycznych "Globalnie" w Katowicach, promowaliśmy naszą Gminę poprzez rozdawanie materiałów turystycznych i własnych ulotek. Utrzymujemy stały kontakt partnerski ze wsią Goleszów w powiecie mieleckim, oraz z partnerskim Oddziałem PTTS „Beskid Śląski” w Wędryni.

 

Turystyka kwalifikowana górska:

Wielu członków naszego Koła bierze czynny udział w turystyce kwalifikowanej, zdobywając liczne odznaki turystyczne. Głównie zdobywaną odznaką, jest Górska Odznaka Turystyczna – GOT, kilka osób zdobywa Koronę Gór Polskich, oraz Diadem Gór Polski i Koronę Sudetów.  Podczas ponad 600 wycieczek, poznawaliśmy zakątki: wszystkich gór Polski, góry Czech, Słowacji oraz Niemiec.

Turystyka Młodzieżowa, sekcja młodzieżowa została zawieszona z powodu pandemii.

Sekcja fotograficzna: prowadzi stałą dokumentację fotograficzną oraz filmową naszych wycieczek i imprez, a zdjęcia i filmy można obejrzeć na naszej stronie internetowej.

Z powodu pandemii w 2020 roku, zostały zawieszone: Sekcja motorowa oraz Sekcja kolarska.

Sekcja krajoznawcza: Zorganizowała ponad 130 wycieczek objazdowych. W powyższym czasie, Członkowie koła zwiedzili: Jurę Krakowsko-Częstochowską, Słowackie Zamki i jaskinie, Różne zakątki Czech w tym zamki i wszystkie jaskinie turystyczne Moraw. W Polsce: Dolny Śląsk, Szlak Piastowski, Warmię i Mazury, Podlasie, Roztocze i Lubelszczyznę, Rejon Gór Świętokrzyskich, Podkarpacie, Większość krain Małopolski. Organizujemy także, co roku zwiedzanie szlaku Zabytków Techniki woj. Śląskiego oraz bierzemy udział w Tradycyjnych Jarmarkach Bożonarodzeniowych. 

 

Do końca 2023 roku, zorganizowano: 868 wycieczek i imprez, w których wzięło udział: 23116 uczestników, w tym 4899 młodzieży.

Nasze Koło prowadzi Stronę internetową: http://www.pttk-slimoki.cba.pl/

oraz stronę Facebooka: Koło Pttk Ślimoki Goleszów i podgrupy.

 

Za aktywny udział w imprezach koła PTTK „Ślimoki”, sporo członków koła zdobyło naszą odznakę klubową, którą rozszerzyliśmy do pięciu stopni. Obecnie odznaki posiada:

W stopniu brązowym (za min. 25 wycieczek) – 92 osoby  

W srebrnym (za min. 100 wycieczek) – 27osób

W stopniu złotym (za min. 250 wycieczek) – 3 osoby

Odznaka Honorowa ( za min. 500 wycieczek) – 2 osoby

Odznaka Diamentowa – 600 wycieczek (brak)

 

Stan na koniec 2023 roku, liczba członków Koła, wynosiła 204 osoby.

 

                                                                                                              Autor : Zenon Sobczyk


..:: Copyright by © Ślimoki 2007 - 2024 ::..
..:: Design by © Robert Witek ::..
statystyka